...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދުގުނބޯ
ނ.
ރާޅުޖަހާ ފަށުގައި ވަޅު ޖަހައިގެން ތިބޭ ކުދިކުދި ދިރޭ އެއްޗެއް.
މި އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ބޯނެތް ވެލަޔަކާއިއެވެ.
މީގައި ހުދު ކުލައިގައި އަޅި ކުރެހުމެއް އަޅައިފައިވާ ބަރަވަލި ފައިކަހަލަ ފައިތަކެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ