...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫދުގެ
ނ.
(1) މޫދުގައި އަޅައިފައި ހުންނަގެ.
(2) މޫދުގައި އަޅައިފައި ހުންނަ ކާށިގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަމަ . ހުއިވަކި . ހުލިހުލިކަކުނި . ބުރުވަ . ބޮޑައި . ކަނދު . އޮއިނާށި . އޮއިކުރުން . ވެލިއުޑި . ވެލިމަޑި . މަސްމަރާބަޑި . މޫދުމައު . ފުންނަ . ފެހެލަބޯ . ފޮތިކެނޑުން . ތުތިކެނޑުން . ލޮނާހުރުން . ލޮނުވެލިމޮޑުން . ލޮނުވެލިގަނޑު . ލޮނުގަނޑު . ގައްލީށި . ގެނބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ