...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫލަ
ނ.
(1) އިސް.
(2) ބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ . މާމޫލުމީހުން . މޫބަލި . ފަތުކެއްކިއުއި . ފަތުކެއްކިފޮށާ . ޗިސްމޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ