...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫލުން
މ.
(1) މޫފޭބުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އަނެއް ކަމެއް ނުވަތަ އަނެއް އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ވަކިކޮށް ނުލެވޭ ވަރަށް ހަރުލާފައިވުން.
މިސާލު:
ބޮޑުބެރުވަނީ ދިވެހި ޘަޤާފަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެ މޫލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ