...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫޑި
ނ.
(1) ދަނޑިފަނުން ގެދޮރުފަދަ ތަންތަނާއި ފުޅަށް އަޅާއިރު އެތަން ހިފެހެއްޓުމަށް އެކި ހިސާބުން ބިމަށްޖަހާފަލަ ދަނޑި ނުވަތަ ހޮޅު.
(2) ފާލން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބިމަށްޖަހާ ރުއްގުޅި ފަދަތަކެތި ނުވަތަ ކޮންކްރިޓް ތަނބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ