...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫޑު
ނ.
(1) ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ފުނިވަރު.
(2) ރިޔަލުގެ ދަންމާނު ފޫޅުގަނޑު.
މިއީލޮއިން ނުވަތަ ދަގަނޑުން ނުވަތަ ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ ބޮޅެއް.
(3) އެވަގުތަކު އެމީހެއްގެ މިޒާޖު ހުރިގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫޑުކެޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ