...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޫޑުވަރު
ނ.
(ށ) ފުންޏަކަށް ރަނގަޅަށް ނުޖެހިހުންނަ ތަކެތި.
މިސާލު:
ގާފުންޏެއް ޖަހަން އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް ފުންޏަކަށްވާގޮތަށް ނުޖަހައި އެއްތަނެއްގައި ހުންނަ ގާތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ