...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެހި
ނ.
(1) ފަނި ފަކުސައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުދުހޭ ސޫތްޕެއް.
މީގައިހުންނާނީ ހަފައެވެ.
މީގެ އެކި ވައްތަރު ހުރެއެވެ.
(2) (ބ،ދ) ގާގަލަށް ވަންނަ ކުދިމަސް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުނދުއުކުނު . ހުނިކޭ . ހުއްބު . ހުދުފުށްވުން . ހުތްބުއި . ނިލެމޭހި . ރަންމެހި . ރަތެހިނބުޅެ . ރާންރާން . ރާންރާންލުން . ރާކޮނޑެދެލެ . ރާމެހި . ބުރައިގަތުން . ބުރުން . ބޮނޑޮމޭހި . ބޮޅުފަތި . ކަށްކޮނި . ކަޅުމާބުރު . ކައްކޮނި . ކުނަމޭހި . ކޮށުން . އަލަމަލުގުރާ . އެން . އޮޅުން . އޮޅުންބޮޅުންވުން . ވަނި . ވަޅުކޭ . ވެޑުން . މަހާމެހި . މަރިޔަންމެހި . މަބެރެ . މާހުނބުޅު . މުރުސަލު . މެހިބުރުން . މޭހި . ފަޓުލޫނު . ފިލުނދު . ފިލުނދުވުން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދަރި . ދިރުވުން . ދުނބު . ދުވުން . ދޮންނިލަމަހި . ދޮޅިދެމުން . ތޮރޮހިތޮނެޔާ . ލެވުން . ލޮނުމޭހި . ލޮނެމެހި . ގަޅިޖެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ