...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެހިކުޅަނދުރު
ނ.
ކުޅަނދުރުގެ ވައްތަރެއް.
މިކުޅަނދުރު އާދައިގެ ކުޅަނދުރަށްވުރެ ކުދިވާނެ އެވެ.
ތިބޭނީ މުށިކުލައެއްގަ އެވެ.
މިއުޅެނީ ކަނދޮޅުގަސް ފީނީގައި ހަތާ ހަދައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ