...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެހުމާން
ނ.
(1) އެނބުރިދާގޮތަށް ވަގުތީގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރާމީހާ.
(2) ވަގުތީ ގޮތުން އައިސް ހުންނަމީހާ.
(3) ދަޢުވަތުދީގެން އަންނަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެސްޓު ހައުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ