...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެހެލަ
ނ.
ކީލިހިމުން ލަކުޑިދެރަ ކިނބިފާޑުގެ ގަހެއް.
ފަތް ހުންނާނީ މިދިލިފަތަށްވުރެ ހިމަކޮށް.
މިގަހުގެ ވަކި ހުންނާނީ އެއްކޯޅީގައި ތިން ހަތަރުއެތި އެލިފަ އެވެ.
އެހެންނޫނީ އަރި އަރިއަށެވެ.
ގަހުގެ އުސްމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްފޫޓު ހަ ފޫޓު ވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެހެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ