...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެށުން
މ.
(1) ލަކުޑިފަދަ އެއްޗެއްގެ ބޭރު ތޫނު އެއްޗަކުން ތުނިކޮށް ކޮށުން.
(2) މޭވާފަދަ ތަކެތީގެ ބޭރުތޮށި ތޫނު އެއްޗަކުން އެއާ ވަކިކުރުން.
(3) ވެއްޓިގެން ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޖެހިގެން ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކުން ލޭގެ އަސަރު ފެންނަވަރަށް ހަންދިއުން.
(4) (ބ،ދ) އޮޑައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޑާލުން . މަނުން . މަންނުން . މަތިއެޅުން . ދެލިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ