...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެނުވީ
އ.
(1) ފިޔަވައި.
(2) މެނޫނީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫނީ . ނޫން . ކުފުރުވަޅު . އިށީންނާނެގަލެއްނުބަލައި އުދުއްސައި ނުގަންނާށެވެ. . މުރަނގަގަސްދޮށު މާލިމީ . ފިއަވައި . ފިޔަވައި . ތަޅުލުން . ޢުމްރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ