...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެންދާ
ނ.
އެންދަމާ ދަލުގެ ހިޔަނި ފިޔަވައި މެދަށްވީ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިތްގަނޑު މިޔަރު . މެންދަންމިޔަރު . މެންދެލި . މެންދޭމިޔަރު . މެއިދަތިމެއަރޮ . މެއްދަމިޔަރު . މެއްދާމިޔަރު . މޭދަތިމިއަރަ . މޭދަތިމިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ