...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެންދާމިޔަރު
ނ.
މިޔަރެއްގެ ބާވަތެއް..
މިއީ ބިޔަ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ މިޔަރެކެވެ.
މިޔަރުގެ ބުރަކަށިމަތީގެ ކުލައަކީ އަޅިކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ހުންނާނީ ކުލަ ފަނޑުކޮޑެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެންދަންމިޔަރު . މެންދޭމިޔަރު . މެއިދަތިމެއަރޮ . މޭދަތިމިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ