...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެންދުރު
ނ.
(1) އިރުމެދުޖެހޭ ވަގުތު.
(2) ދުވާލުގެ ތިންވަނަ ދަމަށްފެށޭ ވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދު . ހާތި . ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ބައިގަޑިޖައްސައިލުން . އިރުމެދުންފިލުން . އިރުމެދުޖެހުން . އިއްޔެގެމެންދުރުގެ ކުދިން . އެއްހުރާރިހުން . މިންދަރަ . މީރާ . މެންދިރި . މެންދުރަ . މެންދުރަށްގޮވުން . މެންދުރުނަމާދު . މެންދުރުވުން . މެންދުރުދަން . މެންދުރުގަނޑު . ފުރަމެންދުރު . ދަމުކޭން . ދެބަންގިދޭތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ