...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެންދުރުވުން
މ.
(1) އިރުމެދުޖެހުން.
(2) ދުވާލުގެ ތިންވަނަދަމަށް ފެށޭ ވަގުތުވުން.
(3) މެންދުރު ވަގުތުވުން.
(4) މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުމެދުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ