...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެރި
ނ.
(ޏ..) (1) މިރި.
(2) ނނ.
ކ.
މެރުމުގެ ނިމި ނިމުނުކަން.
(3) މަޖާޒު:
ރޯދަވެރިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ކުރުނބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމެރިތޮޅި . ހުދުހިމެރި . ހެނބެރި . ހޮނދަޖާތީ . ނޫމާފިލާ . ބަބުރުހިމެރި . ބަޓަރުތޮޅި . ކޮންގްރެސް . އެމެރިކާނު . އެމެރިކާވިލާތް . އެމެރިކާނުން . މަރަކީ . މަރާވަން . މަލަބާރި . މާރަވަން . ފޯއްވަޅިހިމެރި . ދޫހިބެރި . ދޫހިމެރި . ދޫހެނބެރި . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ . ގަންބާމޭލު . ސާމަރާދޫނި . ޑޮލަރު . ޤާތިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ