...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެރުން
މ.
(1) ފުރާނަ ދުއްވާލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަރާދުކިއުން . ރަޖަމު . ރަޖަމުކުރުން . ބާނިރު . ބާޖުމެރުން . ކަނޑުފެއްތުން . އޮފުންކަޅަ . ވަރުގެކޮޅަށް ނަލަހެދުން . މަތިމެރުން . ފިޔުން . ގަތުލުކުރުން . ގާޑުކުރުން . ޤަތުލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ