...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެކުނު
ނ.
ފަޅުތެރޭގައި އުޅޭ ފަރުމަހެއް.
މިއީ ފުމެއުޅޭ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންމެކުނު . ބަޑެގިރި . ބުރިމެކުނު . ބޭނގު . ކަހަނު . ކަސްބޮލެ . ކަސްބޮލް . ކަސްބޯ . ވާމެކުނު . މެކުނު ފުމުނަކަސް ގާހަކަޔަކަށް ނުފެމެވޭނެ . މެކުނުލޯބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ