...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެކުނު ފުމުނަކަސް ގާހަކަޔަކަށް ނުފެމެވޭނެ
"މެކުނު ފުމުނަކަސް ގާހަކަޔަކަށް ނުފުމެވޭނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ކަމަކަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހަކު، އެކަމެއް ކުރަން އުޅުނީމާ ބުނާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ