...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެއި
ނ.
މޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިމިޔަރުތެޔޮ . ކެޕްޓަން . ކެޕްޓަންކަން . އުއްތަމަ . އޮތްބެދި . މެއިފާދަ . ގަވަރުނަރު . ގިނިއެނދު . ގިނިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ