...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެއްކު
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ފަލި ހިފެހެއްޓުމަށް ހުންނައެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހިންގުން . ހިތްވަރުދިނުން . ހުއްދަ . ނަހީކުރެއްވުން . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަމާދުކުރުން . ނަދުރުބުނުން . ނާށިލުން . ނާޑު . ނުފަރިތަކަން . ބަހުންމެޓާކަމުންރެކޭ . ބަދަލުހިފުން . ބަދަލުދިނުން . ބެލުން . ޅައެއްޗެއްއެޅުން . ޅާނބު . ކަށިހިތްވަރު . ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ . ކުރިމަތިލުން . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކުޅުން . ކުޅެދުން . އަހުލު . އަނދުންއެޅުވުން . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަމުރު . އަމުރުކުރުން . އަތެއްއޮތަކަސް ބަތެއް ނުކެއްކޭނެއެވެ. . އަތްބާރުއެޅުން . އަލާކެނޑުން . އަސާހަނޑޫ . އާނޅެވަތަސް . އިރުވަރު . އިރުވަރުބެލުން . އިރުޝާދު . އިރުޝާދުދިނުން . އިސްނެގުން . އިސްދަރިވަރު . އުރަނދުއެޅުން . އުޒުރުވެރިވުން . އެޖެންޑާ . ވައްލަހިފަމުންދިއުން . ވަލުގައިހިފުން . ވަސީލަތް . ވަޢުދު . މަލާމާތްކުރުން . މިށިވައް . މުރަނގަގަސްދޮށު މާލިމީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ