...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދަ
ނ.
(ޏސ) މެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަވާލި . ހުރަސް . ނަވިޔަނި . ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރަށްމެދަށް ބަލިވެއިނުން . ބަނޑުއެޅުން . ބަތަލާ . ބަޑިލުން . ބުސްކޯޓު . ބޯކަފި . ކަންފަތް . ކަޖުރު . ކިރުނު . ކުރިކިހާއްފިލާ . ކުދީނާ . ކޭތަ . ކޭތަހިފުން . އަންބަލަން . އަލިމަސް . އިރުމެދުޖެހުން . އުށްބައްތި . އުނބު . އުނގުރުޖެހުން . އޮޅިމެދުރަށް . އޮޅިގަނޑު . ވަށައިއެނބުރުން . ވަށައިލުން . ވަނޮޅުގޮނޑި . މަދުއުޅި . މުދުނުވައި . މުގޯލި . މެންދާ . މެދުއިނގިލި . މެދުއުޅި . މެދުތެރެ . މެދުޖެހުން . ފަނާދަނޑި . ފަސްލޭންބައްތި . ފިނިމޫސުން . ފިއްތިފުޅި . ފުރޯ . ފެންކަނދިލި . ފެންފިހިލުން . ފޮޅުނެގުން . ދާފަރާ . ދިލްބަހާރުމައު . ދިގުވަދު . ތަށިވަތްނަގާރޮންދާ . ތަންޑު . ތަރާފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ