...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުނުކެނޑި
ކއ.
(1) ހުއްޓުމެއްނެތި.
(2) ނިމުމެއްނެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭދުވާމަގުން . އަޅާނުފައި . ވަރުނުލާރާޅު . ވަރުނުލާރާޅުގަނޑު . ވައުދެމުން . ވިދިވިދިގެން . ދެމިއޮތުން . ތާއަބަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ