...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުއިނގިލި
ނ.
(1) އަތްފައިގެ ފަސް އިނގިލީގެ މެދަށް ހުންނަ އިނގިލި.
(2) ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާއި ކަށި އިނގިއްޔާއި ދޭތެރޭގައި ހުންނަ އިނގިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ