...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުއިރުމަތި
ނ.
އޭޝިޔާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުބިތުގެ ބަޔަކާއި އެފްރިކާގެ އިރު އުތުރު ބިތުގެ ބައެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ