...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުއުޅި
ނ.
(1) ވާއަޅާއިރު މެދަށް ހުންނަފަށް.
(2) ވަލުގެ އެތެރޭގައި މަދެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ އުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައިފަށް . މެދުމަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ