...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުއޮޅި
ނ.
(1) އިހުގެ ބައެއްގޭގޭގައި ބޭރުގެއިން މެދު އެތެރެގެއަށް ވަންނަން ހުންނަ ދޮރުގެ އޮޅި.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މަތިމަޅާދަށްމަޅާ ދޭތެރޭ އިންނަފަތްމަތީގާ އަޅާ އޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާތެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ