...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުވެރި
ނ.
(1) ސަބަބުވެރި.
(2) ދިމާވި.
(3) ކުރިމަތިވި.
(4) ނ.
ދެފަރާތް ގުޅުވައިދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހަލާކުކުރުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހެޔޮމިންވަރު . ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. . ނަސީބު . ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުއެރުން . ނަސީބުދެރަ . ނަސީބުދެރަވުން . ނަސީބުގަދަ . ރިއްސަށްލޯލުން . ރޭޑިއޯމެސެޖު . ބަހަނާ . ބަހަނާހެދުން . ބަނޑުވާ . ބަލާބަލިމަޑުކަން . ބުޑުގަނޑުހަރުކުރުން . ކަނޑުވަނުން . ކާތަށްޓަށްވެލިއެޅުން . ކުރުއްވުން . ކުރެއްވުން . ކުއްލިރޯޅި . ކެއްކުރިމީހާއޭ ފުޅައްބުޑުގައިއޮވެ މަރުވީވެސް . ކެތްކުރިމާހާއޭ ފުޅަށްބުޑުގައި އޮވެ މަރުވީވެސް . ކޮރެފާނު . އަތުންއަތަށް . އަތެއްއޮތަކަސް ބަތެއް ނުކެއްކޭނެއެވެ. . އުޒުރުވެރިވުން . އުޒުރުވެރިޔާ . އޮށްގެންފައި ފޯދުން . ވައިރުކުރުން . ވަދުނަކުރެއްވުން . ވޯކީޓޯކީ . މަރަމުރަނިކަން . މަރުފުށުންކަމެއްވުން . މަތުފުސް . މަގެއްފެނުން . ފާވުން . ފެންފިނޮޅި . ދަންބެރުބޭލުން . ދައްލާލު . ދައްލާލުކަން . ދިހަލަދިކުރުން . ދިގުރޮނގުކުރުވުން . ތަތްކުރާ . ތެޅުވުން . ގަދަހަމާންތިކަން . ގެންފައިދާނީ ފަލަމަހެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ