...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުވެރިވުން
މ.
(1) ސަބަބުވެރިވުން.
(2) ދިމާވުން.
(3) ކުރިމަތިވުން.
(4) ދެފަރާތް ގުޅުވައި ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ކަނޑުވަނުން . އުޒުރުވެރިވުން . މަރުފުށުންކަމެއްވުން . މަގެއްފެނުން . ފާވުން . ސުންޕާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ