...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުފަންތި
ނ.
(1) މެދުމިންވަރުގެ.
(2) އާދައިގެ މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ މީހުންގެ ދަރަޖައާއި ދިވެހި ރުކުގެ ދިގު މިނާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެދުމިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ