...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުފަތި
ނ.
(1) މުންޑުގެ މެދުގައި ޖަހާ ފަތި.
(2) ފިރިހެނުންލާ ލިބާހާއި ކޯޓް ފަދަ އެއްޗެހީގެ ފުރަގަހު ފަތި.
(3) ނަމްބަރު ހެދުމުގެ ފުރަގަހު ފަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރުފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ