...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުފެލާގަޑަ
ނ.
(ސ) އެތެރެގެއަށް ވަންނަން ހުންނަ ދޮރުގެ އޮޅިމަތީގައި އިށީނދެގެން ތިބެވޭގޮތަށް އަޅައިފައި އޮންނަ ފިލާ ނުވަތަ ފިލާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެދުފެލާނޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ