...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުފޭލި
ނ.
(1) ފޭލިގެ މެދުތެރޭގައި ކަޅުރަތް ކުލައިގެ އޮންނަ ފުޅާބައި.
(2) ބާރަތޭރަ އަހަރުގެ ކުދިން އަނުމަށް ވިޔެފައި ހުންނަ ފޭލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެދުގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ