...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުދޮށި
ނ.
(1) ދަހިކޮށް މަސްބާނާއިރު ދެވަނައަށް ހިފާދޮށި.
(2) މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ އެންމެދިގު ދޮށްޓާއި ދެމެދުގެދޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވަރަދަނޑި . މަހަބާދާނޑި . މެދަވަރަދޮށި . މެދުއޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ