...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުލަވަ
ނ.
(1) ބިލަތް ދަފިނަގަން އަންބާ ބެރުޖަހާއިރު ކިޔާތިން ލަވައިން ދެވަނައަށް ކިޔާލަވަ.
(2) ތާރަލަވައިގެ އަވަސް ލަވައިގެ ކުރީ ލަވަ.
(3) ކާސިމަޖާލަވަ ކިޔާއިރު ފުރަތަމަޔަށް ކިޔާލަވަޔާއި ޖެހިގެން ދެން ކިޔާ ލަވަ.
(4) ބަބުރު ލަވަކިޔާއިރު ދެވަނައަށް ކިޔާލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުސްކުޅިތާރަ . ލަވަބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ