...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެދުގޯތި
ނ.
ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި ތަނަވަސްކޮށް އޮންނަ ހުސްތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެދުވައްތާ . މެދެވަތި . ސަނދުރަވަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ