...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެތުރުން
މ.
ބައެއްކަހަލަ ފަންޑިތަ ހަދާއިރު އެކިޔަވާ ކިޔެވުމެއްގެ ތެރޭގައި ފެންތަށްޓަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކަށް ފުމެލާ ފުމެލުން.
މިގޮތަށް ފުމެމުން ކިޔަވާ ކިޔެވެއްޔަށްވެސް ކިޔަނީ މެތުރުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތުރައިލުން . ފެންކިޔެވުން . ދަފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ