...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެލި
ނ.
(ބދ) ފޮޅިފައި ހުންނަ މައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުފަރުވާ . މައިމެލިދައިތަ . މައިމޭލި . މާމެލިދައިތަ . މޯޅިވުން . ފަރި . ފަރިވުން . ފެނަށްލުން . ގުލްދަސްތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ