...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެލޭރިޔާ
ނ.
އެނޯފިލީސް ނަމަކަަށް ކިޔާ މަދިރި އުފުލާ ޖަރާސީމަކުން ޖެހޭ ގަދަ ހުމެއް.
މިހުން ޖެހުމުން ރޭގެ ރަތްސެލުތައް ހަލާކުވެއެވެ.
މިހުން އަންނަނީ ގަދަޔަށް ހީކަރުވައި ދާހިތްލައިފައެވެ.
މިއީ ދުނިޔޭގެ ހޫނުގަދަ ހިސާބު ތަކުގައި އުޅޭ ބައްޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮށީހުން . އޫފިޔަމަދިރި . މަދިރިހުން . މެލޭރިޔާހުން . މެލޭރިޔާފަނި . ސިނގުބަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ