...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެގެޒިން
ނ.
(1) މަޖައްލާ (2) ވަޒަންއަޅައިފައި ބަޑީގައި ހަރުކުރާ އާލާތެއް.
މިއީ އޮޓަމެޓިކުން ވަޒަން ލައްވައިދޭ އޮޓަމެޓިކު ބަޑީގައި ހުންނަ އާލާތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ