...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެސްމެރިޒަމް
ނ.
މީހެއްގެ ހުރިހާ ނަފްސާނީބާރު، އަނެކެއްގެދަށަށް ގެނުވާ ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ