...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެޑެލި
ރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަތީ ވަނައެއް ހޯދުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ފާހަގަކުރާ ލަޤަބެއްގެ ގޮތުގައިދޭ މަޢުދަނުގެ ފޮއްޗެއް.
ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިފޮތިހަދައިފައި ހުންނަނީ ބޮޑު ފައިސާ ފޮއްޗެއްގެ ގޮތަށް އެކަމަކާ ގުޅޭ ނިޝާނެއް ކަނޑައި ނަގައި ނުވަތަ ފުއްޕުންލައި ފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެޑެލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ