...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެޓާގަނޑު
ނ.
އަލަކައްޓަލަ، ހަނޑޫފަދަ ތަކެތީގައި ހަކުރުއަޅައިގެން ވަރަށް ހަރުކޮށް ހިލާ ފޮނިކާ އެއްޗެއް.
މި ހުންނާނީ ފަތާކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮށިގަނޑު . ޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ