...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެޓުރިކު
ނ.
(1) މިނެކިރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުޞޫލެއްކަމުގައިވާ މެޓްރިކް ސިސްޓަމަށް ނިސްބަތްވާ.
(2) ޖީ.ސީ.އީ.
އޭލެވެލްފާހަށް ނިސްބަތްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ