...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މެޝިން
ނ.
ތަފާތު ބައިތަކެއް ރާވައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ، ޗާބީދީގެން ނުވަތަ ކަރަންޓުން ނުވަތަ ބެޓެރީން އަދި އެނޫންވެސް ހަކަތައަކުން އަމިއްލައަށް ހިނގާ ވަކިވާޖިބެއް އަދާކޮށްދޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކުކުރުން . ކާރުޚާނާ . ކެނބު . މެސިނު . ފުއްކަނޑާމެޝިން . ފެކުސް . ފެކުސްމެޝިން . ފޮޓޯސްޓޭޓުމެޝިން . ތެލިގިރާފު . ގޮނގުރިޓުމެޝިން . ޓެލެކުސް . ޓޭންކު . ޓޮމީގަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ