...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭހި
(ޏ) މެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮކޮށްހިތުން . ބޭބެ . އިޙުތިރާމު . އިޙުތިރާމުކުރުން . އެކޮޅުކޮޅު . މެހުމާންދާރީ . ފެންކައްކާބޮލީގެޢިއްޒަތް . ތަރުޙީބުދިނުން . ޙުރުމަތް . ޤަދަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ