...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭހެޔޮކުރުން
މ.
(1) ވަހަކުން ނުވަތަ ރަހަޔަކުން މެއަށް ތާޒާކަން ލިބިގަތުން.
(2) ހޮޑުލަވާގޮތް ކުޑަކުރުން.
(3) މޭނުބައިކަން ކުޑަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ