...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މޭށި
ނ.
(ޏ) (1) ރަތްކުލައިގެ އަޅިކުލައާއި އެއްވީMާ ނުކުންނަ ކުލަ.
(2) ގަސްއިންދުމަށް ހަދާފައި ހުންނައެއްޗެހި.
(3) ތަޅަމުގައި ޖަހާ މުށި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ